Pomogli mi bardzo szybko i kompleksowo. Za jednym zamachem uzyskałam pieniądze na turnus rehabilitacyjny jak i również na zakup sprzętu medycznego. Decyzję podjęłam z pełną świadomością, ponieważ konsultant już podczas rozmowy telefonicznej przedstawił szczegóły umowy i wysokość raty.
Po poważnym wypadku nie mogłam dojść do siebie. Do niczego nie miałam głowy. Samodzielne organizowanie wyjazdu do sanatorium i późniejszego zakupu specjalistycznego łóżka było ponad moje siły. W CredoMedica wszystkim się zajęli. Ja musiałam tylko podpisać dokumenty, co zrobiłam jeszcze przed wyjściem ze szpitala, bo umowy dostarczają wszędzie. Po powrocie do domu tak potrzebne mi łóżko już na mnie czekało!

Mariola Marciniak (Gdansk),