Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

  1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.credomedica.pl zwanego dalej Serwisem jest Marcin Kasprzak Niezależny Doradca Bankowo Finansowy, Credomedica, z siedzibą w Lubinie (59-300) przy ul. Armii Krajowej 10 (zwany dalej: Credomedica).
  2. Wybrane podstrony Serwisu zawierają Formularz kontaktowy umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących działalności Credomedica, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Credomedica następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
  3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Credomedica, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Credomedica.
  4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej info@credomedica.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię, nazwisko i numer telefonu użytkownika.
  5. Credomedica zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Credomedica byłaby zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka cookies

Strona internetowa www.credomedica.pl korzysta z plików cookies (ciasteczka): „sesyjnych”, „stałych” oraz „analitycznych” (cookie niezależnej firmy - Google), w celu umożliwienia Użytkownikom wykorzystywania poszczególnych funkcji serwisu.

Ich zadaniem jest umożliwienie poruszania się po stronie bez konieczności podawania przez Użytkowników tych samych informacji, które już wcześniej zostały przez nich przekazane, oraz korzystanie z poszczególnych funkcji strony.

Używane są także w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, o sposobie korzystania przez odwiedzających strony WWW, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z właścicielem strony partnerów.

Prawa autorskie

Wszystkie zawarte na stronie www.credomedica.pl materiały, teksty, opracowania, informacje, wpisy zamieszczone w blogu są własnością Marcin Kasprzak Niezależny Doradca Bankowo Finansowy, Credomedica, z siedzibą w Lubinie (59-300) przy ul. Armii Krajowej 10 i są chronione prawami autorskimi. Ich rozpowszechnianie lub powielanie kopiowanie jest zabronione.